EOD alətləri dəsti

  • 36 Parça EOD Maqnitsiz Alət Dəsti

    36 Parça EOD Maqnitsiz Alət Dəsti

    Qeyri-maqnit alət dəsti əsas material kimi əsasən berilyum bürüncdən istifadə edir və milli IIC dərəcəli məhsula aiddir.O, 21% hidrogen konsentrasiyasında işləyir və qazı partlatmır.Berilyum bürünc materialının maqnitliyi sıfır olduğu üçün berillium bürünc alətinə maqnit sahəsində ola bilən qeyri-maqnit alət də deyilir.Ekoloji cəhətdən təhlükəsiz əməliyyatlar.Partlayıcı maddələrin işçiləri obyektləri atdıqda, alətlər nəticəsində yaranan qığılcımların qarşısını ala bilər...